Elever fra Krogerup, Askov og Rødding højskole skal med deres beretninger om fællesskab i Coronaens tid være en del af Danmarkshistorien og samtidig give deres konstruktive bud på fremtidens fællesskaber.Sammen med unge gymnasieelever fra hele Danmark har højskoleeleverne gennem podcasts, videoer og tekst fortalt om deres tid i Corona-karantæne.

De flere hundrede beretninger skal via Enigma - museet for post, tele og kommunikation, samles til en udstilling, der efterfølgende skal rejse rundt til forskellige steder i Danmark.

Mens eleverne på Krogerup højskole var hjemsendt på grund af Corona-epidemien, fik de digital undervisning. Her er det journalistholdet, der lærer om konstruktiv journalistik ved underviser Gerd Maria May, Room of Solutions.Gennem et samarbejde med en række ungdomsuddannelser i hele Danmark har medieudvikler Gerd Maria May fra Room of Solutions indsamlet artikler, podcasts og videoproduktioner fra de unge. Alle beretningerne vil efterfølgende blive samlet på Enigma – Museet for post, tele og kommunikation, hvor de vil blive del af en større udstilling om danskernes oplevelse af fællesskabet i en tid, hvor alle de almindelige fysiske fællesskaber er sat ud af spil.


Med deres beretninger er unge i hele landet med til at definere fremtidens fællesskaber. Og når mange af beretningerne på denne måde bliver indsamlet, dannes der dermed et virtuelt fællesskab, som de unge kan samles om. En ny form for identiet. Projektet har derudover som mål at give unge demokratisk selvtillid, så de får lyst til også efterfølgende at deltage i den demokratiske debat på en konstruktiv måde.


“På ENIGMA er vi optagede af fællesskaber og dialog. Derfor er det helt naturligt for os at indgå i et samarbejde, hvor vi har særligt fokus på, hvordan unge mennesker oplever at blive frataget muligheden for at indgå i deres normale fællesskaber. Hvordan oplever de Corona-krisen, og hvad savner de? Hvilke tanker gør de kommende generationer sig om, hvilke værdier vores samfund hviler på, og hvordan skaber de nye rammer for fællesskab i en tid, hvor det at mødes fysisk med hinanden ikke længere er en mulighed,” siger museumsdirektør Jane Sandberg.


“Vi beder de unge om at lade deres beretninger indgå i museets samlinger. Både så vi kan bruge dem i udstillinger, men også så de kan blive en del af kulturarven og dermed være med til at tegne eftertidens billede af, hvordan vi håndterede en tid, som ubetinget vil komme til at fylde kapitler i fremtidens historiebøger,” siger museumsdirektør, Jane Sandberg.

”I Room of Solutions arbejder vi for at involvere flere i den demokratiske debat på en konstruktiv måde. Netop det er tilfældet med dette tiltag. Projektet giver de unge mulighed for at komme med deres bud på, hvordan fremtidens fællesskaber kan bygges op, samtidig med at de unge oplever, at deres stemme bliver hørt, og dermed får mulighed for at påvirke den demokratiske debat med deres syn på udviklingen af vores samfund.” Det siger Gerd Maria May, direktør i Room of Solutions, der sammen med DemokraTour er initiativtager til projektet. En af de deltagende parter er KulturRummet i Thisted kommune. Her er leder af Kulturrummet, Eva Sjælland ikke i tvivl om, hvorfor det er en god idé at deltage i projektet. "I en tid, hvor kulturen er låst inde, er det endnu mere vigtigt for os at sætte fokus på, hvordan vi alligevel nærer kultur, dialog og ikke mindst fællesskaber – selvom det er på distance. Og projektet sætter fokus på lige præcis dét.” ”Når engang COVID-19 krisen er ovre, ønsker KulturRummet at profilere det gode arbejde ved en reception, fortællinger, udstilling af projektet mv. – alt sammen i et fysisk arrangement, så projektet på den måde også sætter fokus på kontrasterne mellem unges fysiske og digitale fællesskaber,” siger Eva Sjælland, der er leder af KulturRummet.Tuborgfondet har valgt at støtte projektet med 100.000 kr. Pengene skal blandt andet bruges til at samle de unges beretninger og gøre dem til en del af en udstilling på Enigma – museet for post, tele og kommunikation.Ønsker du at høre mere om projektet, kan du tage fat i projektansvarlig, Gerd Maria May, Room of Solutions på tlf: 24642516.